۰۳۰۷۱۴۰۲

مدیر هنری کن درباره فیلم فرهادی دقیقا چه گفت؟

سینماژورنال: عدم حضور نام “فروشنده” تازه ترین فیلم اصغر فرهادی در میان آثار بخشهای اصلی جشنواره ۶۹ کن سبب ساز آن شد که روابط عمومی [...]
image_print