۰۴۰۷۱۴۰۲

آهنگساز سرشناس ایرانی در خانه سالمندان!/نه ارشاد حالی از او پرسیده و نه خانه موسیقی!

سینماژورنال: در بحبوحه خبرهای ناگوار این روزها از بیماری اهالی هنر، چهره‌های بسیاری هم در سایه فراموشی قرار گرفته‌اند و هوادارانشان [...]
image_print