۰۵۰۸۱۴۰۰

بعد از نگارش سناریوی اثری محصول افغانستان⇐امیر آقایی نقش یک افغانی را بازی می‌کند+عکس⇒در سریالی که نامش یادآور فیلمی با بازی فردین-بیک‌ایمان‌وری است

سینماژورنال: امیر آقایی که اخیرا نگارش سناریوی فیلمی با عنوان “اتوپیا” محصول افغانستان ساخته “حسن ناظر” را تجربه کرد و در [...]
image_print