۰۲۰۷۱۴۰۲

مدیر هنری کن درباره فیلم فرهادی دقیقا چه گفت؟

سینماژورنال: عدم حضور نام “فروشنده” تازه ترین فیلم اصغر فرهادی در میان آثار بخشهای اصلی جشنواره ۶۹ کن سبب ساز آن شد که روابط عمومی [...]

“فروشنده” فرهادی در کن پذیرفته نشد اما “وارونگی” در بخش “نوعی نگاه” است+فهرست کامل فیلمهای بخشهای اصلی ۶۹ امین جشنواره کن

سینماژورنال: در حالی که اصغر فرهادی شرایط تولید تازه ترین فیلمش “فروشنده” را طوری پیش برده بود که این فیلم بدون رونمایی در جشنواره [...]
image_print