۰۵۰۷۱۴۰۰

بیانیه نمایندگان توزیع و فروش محصولات نمایش خانگی: موسسات ویدئو رسانه بایستی تقویت شوند

سینماژورنال: مجمع نمایندگان عمده توزیع و فروش سراسری محصولات فرهنگی و نمایش خانگی، با برگزاری همایشی در روز شنبه ۱۶ اسفندماه امسال در [...]
image_print