۰۴۰۷۱۴۰۰

حذف نام ۴ فیلم از اولین غربال هیأت معرفی فیلم به اسکار/فیلم مجیدی همچنان حاضر است و البته فیلم ابوالحسن داوودی

سینماژورنال: در دومین غربال فیلمهای ایرانی برای معرفی به اسکار نام چهار فیلم از فهرست اولیه حذف شد. به گزارش سینماژورنال هیأت معرفی فیلم [...]
image_print