۰۳۰۷۱۴۰۰

عباس جوانمرد: {با بلیت ۱۶۰ هزار تومانی یک نمایش} می‌خواهید چه چیزی به مردم بدهید؟ تفرعن؟/چیزهایی که خودتان هم نمی‌فهمید برای چه روی صحنه می‌برید؟

سینماژورنال: عباس جوانمرد از جمله شناخته شده ترین نویسندگان تئاتر ایران است.به گزارش سینماژورنال جوانمرد چهره ای بود که علاوه بر افزودن [...]
image_print