۰۴۰۷۱۴۰۰

انتقاد «کیهان» از یک جشنواره‌ یا همان «هفته فیلمهای ایرانی» که با همکاری خانه سینما در اروپا برگزار شده⇔شماری از محصولات ارگانی هم در این هفته فیلم فرنگی حضور داشته‌اند

سینماروزان: در سالهای اخیر کم نیستند هفته فیلمهایی که با حضور برخی از آثار ایرانی در نقاط مختلف دنیا برگزار میشوند و البته در روندی انتزاعی [...]
image_print