۰۵۰۷۱۴۰۰

منصور ضابطیان: برای تولید ویژه‌ برنامۀ نوروزی “رادیوهفت” نیاز بود به انگیزه مالی قوی که فراهم نشد/پیشنهاد تولید برنامه سال تحویل را داشتیم اما به دلیل شرایط مالی نامناسب نپذیرفتیم

سینماژورنال/حـــامد مظفـــری: “رادیو هفت” را باید بی‌حاشیه ترین برنامه تلویزیون دانست. بی‌حاشیه از آن جهت که گردانندگان این برنامه [...]
image_print