۰۳۱۱۱۴۰۰

«شماره۱۷ سهیلا»⇔سنت فیلمسازی ارزان برای سوددهی بیشتر به اشتراک مدیرعامل اسبق خانه سینما

سینماروزان: اگر در سالهای گذشته سنت فیلمسازی ارزان قیمت شامل حال فیلمهایی می شد که در بخش خصوصی و با بودجه های شخصی تولید می شدند اما در [...]
image_print