۲۸۱۰۱۴۰۰

ادعای «کیهان»⇐رایزنی سرمایه گذار قطری؛ عامل نمایش «فروشنده» در سرزمین‌های اشغالی

سینماروزان: در حالی که پیش فروش بلیت برای نمایش فیلم «فروشنده» در اسرائیل به زودی آغاز خواهد شد، روزنامه «کیهان» در تحلیلی با اشاره به [...]
image_print