۰۸۱۱۱۴۰۰

بالاخره صداوسیما خسّت را کنار گذاشت و جواب manoto را داد

سینماروزان/محمدصادق عابدینی: «در برابر طوفان مقاومت نکن بگذار طوفان از تو عبور کند»، اين جمله نصيحت پهلوي اول به پسرش محمدرضاست در روزهايي [...]
image_print