۰۲۰۸۱۴۰۰

انتقاد ناصر تقوایی از تأکید بیش از حد هنر نمایش ایران بر ترجمه به جای تألیف

سینماژورنال: یکی از آسیبهای هنر تئاتر در سالهای اخیر استفاده بیش از حد از متون ترجمه به جای تالیف بوده است. به گزارش سینماژورنال این تمرکز [...]
image_print