۱۸۰۵۱۴۰۱

یک منتقد پیشکسوت متذکر شد⇐ محمد خزاعی وارد دهان اژدهایی هزارسر شده که سرهای ابتذال و فساد و سرمایه‌سالاری، او را تهدید می‌کنند!/خزاعی از یک سو با درباریان سینما و ازسوی دیگر با اربابان و نوکران سرمایه مواجه است!/ خزاعی بدون تحول در ساختارهای سینما و پاکسازی آن از عوامل و عناصر نامطلوب نمی‌تواند در کار خود به توفیق رسد!/خزاعی می‌تواند امیرکبیر سینما و یا جزو سلطنه‌ها باشد؛ انتخاب با اوست!/خزاعی اگر امیرکبیر باشد قطعا بدنه اصیل سینما را نه فقط در این مدت ریاست که تا پایان عمر، حامی خود خواهد دید!

محمد خزاعی

سینماروزان/جبار آذین(منتقد و روزنامه‌نگار پیشکسوت): سالها تولیت سینمای کشور برعهده دوله‌ها و سلطنه‌ها و عوامل آنها بود و تا توانستند در تخریب سینما و دستاوردهای آن همت به خرج دادند و با نشاندن مزدوران خود بر صندلی های سینماوهمراه کردن ملیجک هاو چاپلوسان باخود،خوردند و بردند و با قتل سینمای کودک و نوجوان، تکه وپاره کردن جشنواره معتبربین المللی فیلم فجربه دو حیاط خلوت و دو جشنپاره تشریفاتی و بودجه بربادده و میدان دادن به پیدایش انواع باندهای مافیایی و پول شویان وابتذالگراها و همچنین منزوی کردن پیشکسوتان و حرفه‌ای‌های سینما با قراردادن نسل نوجوی سینما در گروهک انحرافی هنرنمایی و تجربه‌‌نمایی و……درمقابل آن‌ها از سینما ویرانه ساختند.

اکنون با تغییر دولت و به رغم تداوم وجود ساختارها و مناسبات فرسوده سینما و حضور و نفوذ عوامل طفیلی متولیان پیشین سینما، فردی از دل رسانه و عبور از پلهای تجربه مدیریتی و اجرایی، بر صندلی مدیریت سینما و تل مخروبه های آن  نشسته است. شخصی که از توانایی مدیریتی وصداقت،نشان دارد.

محمدخزاعی،رییس جدیدسازمان فرسوده و پر مشکل سینمایی، با ترک اعتراضی مراسم اشرافی اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه و وعده پیوند تکه وپاره های دو جشنپاره بدون ثمر موسوم به ملی و جهانی فجرکه هیچ ربطی به ملی وجهانی وفجر نداشتند و تبدیل آنهابه شکل و شیوه پیشین، بارعایت الزامات روز، نشان داده که مایل است ازفرهنگ وسینما در برابر فساد و انحراف و سرمایه سالاری دفاع کند.

البته اینکه آیا موفق خواهدشد آنها را اجرایی کند و دست کم به یکسری اصلاحات درسینمابپردازد یا نه، مساله ای مهم است. خزاعی وارد دهان اژدهایی هزارسر شده که سرهای ابتذال و فساد وسرمایه    سالاری،او را تهدید می‌کنند. رییس سازمان یادشده، چنانچه بخواهد علیرغم تمام موانع و مخالفتها و هجمه‌ها به اصلاحات درسینما ادامه دهد، بامعضلات عظیم رودررو است.

او باید به یاد داشته باشد که بدون تغییرات اقتصادی و اجتماعی درکشور و تحول در ساختارهای سینما و پاکسازی آن از عوامل وعناصر نامطلوب نمی‌تواند در کار خود به توفیق رسد.

جبار آذین

او از یک سو با “ناصر” و درباریان سینما و ازسوی دیگر با اربابان و نوکران سرمایه مواجه است و اهالی سینما ومردم هم درجلوی نگاه او قرار دارند.

خزاعی می‌تواند با تکیه بر سلامت، صداقت و برنامه وکسب همدلی و همراهی اهالی سینما به اصلاحات در سینما ادامه دهد یا در برابر فشارها، تهدیدها و مماشات سرمایه زانوی تسلیم زمین زند.

او می‌تواند امیرکبیر سینما و یا جزو سلطنه‌ها و دوله‌ها باشد. محمد خزاعی خوب می‌داند که حاصل امیرکبیر بودن “حمام فین کاشان”و دوله بودن”کاخ نشینی”است؛ انتخاب با او است. اهالی سینما و فرهنگ در انتظار تصمیم ها و عملکردهای او هستند و اگر امیرکبیر باشد قطعا بدنه اصیل سینما را نه فقط در این مدت ریاست که تا پایان عمر، حامی خود خواهد دید.

image_print
تاريخ انتشار: شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۷:۴۳
لینک کوتاه: https://www.cinemajournal.ir/?p=66029

بعدش؟

مطالب مرتبط

بی‌پرده با مخاطبین

ارسال نظر

*

code