۱۷۰۹۱۴۰۰

محمدعلی باشه آهنگر همزمان با اکران “سرو زیر آب” بیان کرد⇐ بسیاری از زوایای جنگ هنوز بیان نشده/تکرار یک زاویه مشخص از جنگ، پاسخ درستی درباره جنگ نمی دهد/برخی ارگانهای دولتی به دنبال فیلمهای سفارشی هستند و از آثار با نگاه آزادانه در حوزه جنگ کمترین حمایتی نمیکنند!/باید کاملا بی پرده معضلات خانواده شهدا را واکاوی کرد/باید بیش از اینها به نقش اقلیتهای مذهبی در جنگ پرداخت/کوشش کردم بخشی از درد و رنج درگیران با عملیات کربلای ۵ را در “سرو زیر آب” مصور کنم/میزانسنهای سخت معراج با حضور علیرضا زرین دست جان گرفت

سینماروزان: محمدعلی باشه آهنگر کارگردانی که با “ملکه” تصویری واقع گرا از جنگ نشان داده بود با فیلم تازه اش “سرو زیر آب” به سینماها آمده است.

به گزارش سینماروزان در “سرو زیر آب” همچنان توسل به نگاهی واقع گرایانه از جنگ است که اهمیت دارد و آهنگر کوشیده تلخیهای جنگ را همان طور که بوده با قابهایی استاندارد بیان کند.

محمدعلی باشه آهنگر با بیان اینکه دفاع مقــدس هنوز فضــای زیادی برای پرداخت آثار ســینمایی دارد گفت: پژوهش های بیشــتر، همیشــه به من نشان داده که هنوز ناگفته های بسیاری از آن روزهای سخت داریم. در هر حال، هر هنرمندی دغدغــه ای دارد و من تا زمانی کــه لایه های مختلف وقایع دفاع مقدس مسئله ذهنی ام باشد، فیلم ها را با این موضوع روی پرده سینما می برم.
وی ادامه داد: سینمای دفاع مقدس برای من مهم تر از دیگر موضوعات سینمایی است. تماشای فیلم های موفق در موضوعات مختلف را دوست دارم اما ساخت فیلم هایی درباره معضلات خانواده های شــهدا و اشاره به شرایط امروزی، برای من جذاب تر است و باید بی پرده این معضلات را واکاوی کرد. بسیاری از زوایای جنگ هنوز بیان نشده و پر از فراز و نشیب های جذاب از منظر سینمایی است و مهم ترین دلیل از نظر من، آگاه ســازی جامعه نســبت به این اتفاق ها است.
کارگردان فیلم سینمایی«سرو زیر آب» با اشاره به فضای این فیلم خاطرنشان ساخت: قصه این فیلم در بحبوحه کربلای ۵ که در سال ۶۶ رخ داد و در ادامه به عملیات سنگین عراق که علیه خطوط ما شکل گرفــت، وارد می شــویم و به بخشی از درد و رنج خانواده هایــی که به دنبــال پیداکردن عزیزان شــان به اهواز رجــوع کرده‌اند می پردازیم. ما در این پرداخت، ســعی کردیم به رنج مشترک بین قومیت ها و ادیان مختلف اشاره کنیم. درد ناشی از این واقعه دایره وســیعی را دربرگرفت و گروه های مختلف را شامل شد.
وی با اشاره به دلیل طولانی شدن روند ساخت این فیلم اظهار داشت: مدتها ســرمایه گذار نداشــتیم. برخــی از ســرمایه گذاران ارگانهای دولتی به دنبال فیلم های کاملا سفارشــی هســتند و شرایط سرمایه گذاری برای فیلمی با نگاه آزادانه در حوزه جنگ را ندارند. ۱۶ بار فیلمنامه را بازنویسی کردیم زیرا اساســا همه به دنبال طرح ســوژه های معمولی در حــوزه جنگ هستند و اگر درد جنگ را بیان کنیم با مشکلاتی از جهت های مختلف، از جمله منتقدان روبه رو می شویم.
وی اضافه کرد: گاهی نقدها را می خوانم و با خود فکر می کنم کسی که هیچ دانشــی نســبت به پشت پرده عملیــات جنگ ها ندارد و حتی اطلاعی درباره فعالیــت فرمانده ها در دوره های مختلــف نــدارد، با چه پشــتوانه ای به نقدنویسی اثری که هزاران تحقیق برای تولید آن انجام شده، می پردازد. برخــی دیگــر هــم منتظــر تکرار حرف های گذشــته هستند، درحالی که فعالیت من در ســینمای دفاع مقدس به قصد بیان ناگفته های جنگ اســت. تکرار یک زاویه مشخص از یک پدیده، پاســخ درستی درباره جنگ به مخاطب نمی دهد. مــا باید در فیلم دفاع مقدس سوال ها و پاســخ هایی منطقی از طرف جوان ها، رزمندگان و سیاســتمداران را مطرح کنیم که دلالت های اجتماعی و بروز داشته باشد.
باشه آهنگر با یادآوری پروسه تحقیقاتی این فیلم گفت: ما با افراد معراج اهواز گفت وگو کردیم و لیستی از کسانی که آن دوره فعالیت داشــتند را تهیه کردیم و به سراغشان رفتیــم. عده ای شــهید شــده بودند و عده ای اندک در دســترس ما بودند که از اطلاعات شان بهره برده ایم. وقایع را از زبان آنها شــنیدیم و تا حد زیادی قصه را برای تبدیل به فیلمنامه رقیق کردیم زیرا مخاطب امــروز دلیلی برای تحمل این میزان ســختی برای تماشای فیلم سینمایی ندارد.
این کارگردان سینمای ایران که در چندین پروژه سینمایی اش از همکاری علیرضا زرین دست به عنوان فیلمبردار برخوردار بوده عنوان کرد: زرین دست فیلمبرداری صاحب سبک است که آماده میزانسن های سخت است. او نورپردازی، انتخــاب لنز و… را با نگاه حرفه ای و کاملا متفاوتی انجام می دهد. زرین دســت علاوه بر مهــارت و تجربه حرفه ای که دارد، بــا فیلمنامه همدلی دارد و با توجه به ســابقه حضورش در سینما، نگاهی پدرانه برای حفظ منافع گروه دارد.
وی در خصوص بازخورد هــا نســبت به فیلم خاطرنشان ساخت: از بیــن صد مخاطب، بالای ۹۵ نفر با رضایت و احساس افتخار به پرچم کشور و این همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام و ادیان مختلف، از سالن بیرون آمدند.

به گفته وی در دفاع مقدس ده‌ها موضوع بکر و ناب وجود دارد که کافی است با کمی جست‌وجو به آن‌ها دست یافت. اقلیت‌های مذهبی در دفاع مقدس یکی از اقشاری بودند که کمتر به آن‌ها پرداخته شده بود. برای همین سعی کردیم تا با رفتن به سراغ موضوعی بکر، در کنار جذابیت بصری، کشش موضوعی نیز در کار مورد توجه قرار گیرد.

باشه آهنگر درباره ذائقه و سلیقه مردم در حوزه سینما گفت: متاسفانه ذائقه و سلیقه مردم در سال‌های گذشته معطوف به چند موضوع خاص شده است. دفاع مقدس یکی از موضوعاتی است که باید به شکل سوژه بدان پرداخته شود و مخاطب برای دیدن آن به سالن بیاید و این فیلم را نیز ببیند. باید با جریان‌سازی این نزدیکی و تنوع برای مخاطب به وجود بیاید تا بتوانیم شاهد اکران فیلم‌ها در تنوع بیشتر باشیم.

image_print
تاريخ انتشار: شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ - ۸:۳۷
لینک کوتاه: https://www.cinemajournal.ir/?p=53538

بعدش؟

مطالب مرتبط

بی‌پرده با مخاطبین

ارسال نظر

*

code