۰۷۰۱۱۴۰۲

بیانیه دوم سه عضو مرکزی کانون کارگردانان علیه بی‌قانونی‌های رییس صنف و شرکا⇐چرا تاریخ مجمع عمومی جدید یا دستورجلسه انتخابات را اعلام نمی‌کنید و به بهانه کرونا آن را به آینده موکول می‌کنید؟/چرا ۳۳۰ عضو کانون کارگردانان حذف شده و اسامی‌شان به وزارت کار اعلام نشده است؟/ چرا انتخابات مخفیانه ۲۲ نفره بدون اطلاع اعضا و شفاف‌سازی برگزار شده؟/چرا بازرس بدون اطلاع اعضا دوره خودش را تمدید کرده؟/ چه کسی بر اساس چه معیاری فقط ۲۲ کارگردان را گزینش کرده و بیش از ۳۰۰ نفر را از کانون کارفرمایی(!) حذف کرده؟/چرا علاوه بر ۱۱ عضو هیات مدیره و بازرسان تنها ۱۱ عضو جدید بنا به سلیقه هیات مدیره به وزارت کار معرفی شده‌اند؟/چرا تنها با ۲۲ نفر انتخابات شبه‌مخفیانه برگزار کرده‌اید؟/چرا اساسنامه کانون را در اختیار کارگردانان قرار نداده‌اید؟/چرا رای نماینده منتخب صنف برای حضور در انتخابات هیات مدیره خانه سینما به شیوه‌ای غیرقانونی عوض شده است؟؟

کانون+کارگردانان+سینمای+ایران

سینماروزان: پوران درخشنده، خسرو معصومی و رضا درمیشیان سه عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان متعاقب بیانیه دو روز پیش خود علیه خودکامگی‌های روسای صنف و جوابیه تمکین‌گونه آنان، بیانیه دومی را منتشر کردند.

متن بیانیه این سه عضو اصلی شورای مرکزی انجمن کارفرمایی کارگردانان سینما به شرح زیر است:

کارگردانان محترم سینمای ایران
آفتاب آمد دلیل آفتاب
گر دلیلت باید ، از وی رومتاب

بسیار شادمانیم که هر آنچه در بیانیه ی صمیمی نخست‌مان با همکاران عزیز و‌کسانی که مستظهر به رای آنان بوده ایم ، اظهار داشتیم همه در جوابیه ای که به آن نامه داده شد خودبخود مورد تائید قرار گرفت.

از ادبیاتی که به دنبال جاسوس و خائن و دستهای بیگانه و توطئه ی دشمن است می‌گذریم، از هتاکانه بودن لحن جوابیه هم دل آزرده نشدیم که بالاخره مقتضای کسانی که دست خالی از هر برهانی عصبی به دنبال جواب می گردند همین لحن و قال و مقال است ، اما بسیار سپاسگزاریم که خود در اثبات مدعای ما ناخودآگاه جد و جهد بلیغی انجام دادند و آنچه بازگفته بودیم را اثبات کردند.

در آن نامه به وضوح از شفافیت گفتیم و اینکه زمان شفافیت در همه ی امور رسیده و حال آنکه مورد اتهامی ما سه نفر در جوابیه ی مذکور این است که اسرار هویدا میکردیم!

از آنجا که ما درمیان همکاران عزیز خویش نامحرمی نمی بینیم ،اسرار مربوطه را جداگانه در هر بند ، مجمل و خلاصه به استحضار میرسانیم.

۱ـ ما هنوز جواب پرسش های بیانیه اول مان را نگرفته ایم و نمی دانیم چرا هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگردانان به جای پاسخ به سوالات مطرح شده ،مسیر توهین، تهمت و افترا را در پیش گرفته است؟ چرا ۳۳۰ عضو کانون کارگردانان حذف شده و اسامی شان به وزارت کار اعلام نشده است؟ چرا انتخابات مخفیانه ۲۲ نفره بدون اطلاع اعضا و شفاف سازی برگزار شده؟ چرا بازرس بدون اطلاع اعضا دوره خودش را تمدید کرده؟ بر اساس چه مکانیسمی افراد انتخاب و به مجمع عمومی ۲۲ نفره دعوت شده اند؟ چه کسی بر اساس چه معیاری کارگردانان را گزینش کرده؟ چرا اساسنامه را در اختیار کارگردانان قرار نداده‌اید؟

۲ـ ما به هیچ عنوان علاقه نداشتیم مباحث صنفی مان در عرصه عمومی مطرح شود اما از آنجا که بازرس محترم به وظایف خود عمل ننموده و رئیس پاسخگو نیست، اعتراض مان را علنی کردیم.

۳-ما هیچ گونه مخالفتی با ثبت صنف نداشته و نداریم و همراهی و تلاش مان نشان و گواه آن است اما معتقدیم نباید در مسیر ثبت قانونی ،اعضا حذف شده و به این بهانه مجمع عمومی از مشروعیت ساقط شود و انتخابات تبدیل به انتصابات شود. دانستن این نکته برای کارگردانان محترم ضروری است که شناسه نداشتن انجمن منعی برای عضویت اعضا در انجمن کارفرمایی و حضورشان در مجمع عمومی یا بی اطلاعی شان از مفاد اساسنامه نبوده و نیست. کمااینکه از بین ۳۵۰ نفرعضوکانون ، علاوه بر ۱۱ عضوهیات مدیره و بازرسان تنها ۱۱ عضو جدید بنا به سلیقه هیات مدیره به وزارت کار معرفی شده تا بتوانند اقلیتی در مجمع عمومی مخفیانه شرکت کنند.

۴-ما معتقدیم از شفافیت گریز و‌گزیری نیست. درهای کانون کارگردانان سینمای ایران می بایست به روی تمامی اعضا باز باشد و هیچ اطلاعات سری و محرمانه ای در صنف وجود ندارد که همکاران هیات مدیره از لو رفتن آن چنین در هراس باشند و افشاگران اسراررا خائن و جاسوس بنامند. وظیفه ما تلاش صنفی است کمااینکه بارها پیشنهاد دادیم جلسات شورا به صورت لایو برای کارگردانان زنده پخش شود تا با مشارکت بیشتر اعضا بتوانیم به نتیجه بهتری برسیم.
چه چیز خفیه ای بود که در پس پرده باید باقی می‌ماند و حالا حالاها درز نمی کرد؟
تعداد بالای سیصد نفر از همکاران مان که به وزارت کار ، اسامی شان اعلام نشده و هنوز در هیچ جایی رسما حرفه و هویت کاری شان ثبت نشده؟! یا تاریخ جلسه ی رای گیری که چهارده روز پس و پیش می شود و یا لابد مخفی کردن آگهی انتخابات و چاپ آن در یک روزنامه ی غیر سینمایی وعدم اطلاع رسانی در کانال واتساپی و تلگرامی صنف!
بله ، ما بر اساس این باور اسرار هویدا می کنیم ، چرا که دانستن را حق همه می دانیم و آنچه که حق همه در دانستن آن است اسرار تلقی نمی کنیم حالا اگر درجهان پنهانکاران این را خیانت می نامند ، بحثی دیگر است که در شان محضر فیلمسازان این کهن بوم و بر نیست.

۵-برخلاف ادعای مطرح شده و در کمال شگفتی به مدد اراده‌هایی خارج از شورا ، رای نماینده منتخب صنف برای حضور در انتخابات هیات مدیره به شیوه‌ای غیرقانونی عوض شده است. در ثانی اعتراض ما به این رویه های غیر قانونی مربوط به همین یکی دو روز نیست و بحث های طولانی که بی پاسخ مانده موجب چنین اعتراضی شده است.

۶- چگونه است که در این دو ماه دو مجمع خانه سینما با حضور حدود ۲۰۰ نفر با حضور نمایندگان صنوف برگزار شده و می شود ، آن وقت مجمع عمومی کارگردانان سینما به خاطر کرونا خظرناک است؟ آیا قوانین برگزاری مجامع در شرایط کرونا نسبت به موضوع فرق دارد؟ چرا حداقل به همان پروتکل ۵۰ نفره ای که خودتان می گویید وفادار نماندید و تنها با ۲۲ نفر به اصطلاح انتخابات آن هم شبه‌مخفیانه برگزار کردید؟

۷-در خصوص سایر موارد و علی الخصوص اتفاقات شورای صنفی نمایش جهت شفاف سازی در ‌نامه ی جداگانه ای به تفصیل از اتفاقی که ‌ ‌باعث از دست رفتن کرسی ریاست کانون در شورای صنفی شد سخن خواهیم گفت تا اعضای محترم از شرح ماوقع اطلاع یابند و روایت راستین این ماجرا را بدانند.

۸-از اینکه توانستیم جوابیه نویسان را با اعتراض خود مجاب کنیم که دوره ی قانونی عضویت‌شان در شورای مرکزی به پایان رسیده و می بایست صنف را به هیات مدیره جدیدی واگذار نمایند خرسندیم ، اما چرا تاریخ مجمع عمومی جدید یا دستورجلسه انتخابات را اعلام نمی کنند و به بهانه کرونا آن را به آینده موکول می‌کنند؟

۹- ما به هیچ عنوان مخالف حضور فیلمسازان تک فیلمی در صنف نیستیم و طرح این موضوع را تنها منحرف کردن بحث اصلی که حذف ۳۳۰ کارگردان از انتخابات و برگزاری انتخابات مخفیانه است می دانیم.

۱۰- و در پایان ای کاش جوابیه نویسان حداقل در ذیل متن خود از امضای رسمی ثبت شده یعنی «انجمن صنفی کارفرمایی کارگردانان استان تهران» استفاده می کردند، نه کانونی که ۳۳۰ عضوشان را حذف کرده اند.

با آرزوی آرامش برای همه
پوران درخشنده. خسرومعصومی. رضا درمیشیان

image_print
تاريخ انتشار: یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵
لینک کوتاه: https://www.cinemajournal.ir/?p=61210

بعدش؟

مطالب مرتبط

بی‌پرده با مخاطبین

ارسال نظر

*

code