رضا سعیدی‌پور مدیر پردیس سینما آزادی در گفتگو با “برنا” در رابطه با عدم رعایت قاعده نیم بهاء بودن بلیط در پردیس آزادی، اظهار داشت: در آخرین جلسه‌ شورای صنفی نمایش، علی سرتیپی اعلام کرد که این قاعده بعد از شب‌های احیاء دیگر به هم می‌خورد و نرخ قیمت بلیط‌ها به حالت ثابت خود برخواهد گشت.

وی در پاسخ به این سوال مگر ایام ماه مبارک رمضان بعد از شب های احیاء به پایان رسیده است که دیگر قاعده نیم بهاء بلیط‌ها نباید ادامه داشته باشد، بیان داشت: فعلا نمی‌توانم در این خصوص صحبت کنم!!

ادعای سعیدی پور درباره به پایان رسیدن فرجه عرضه بلیت نیم بها بعد از شبهای احیاء در شرایطی بیان شده است که شورای صنفی نمایش در آخرین جلسه خود در این باره هیچ دستورالعمل تازه ای صادر نکرده و دستورالعمل قبلی اش مبنی بر نیم بها بودن بلیت در ساعات پیش از افطار مربوط به کل ماه رمضان بود!

تأکید سخنگوی شورای صنفی نمایش بر تخلف بودن این اقدام

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش نیز در گفتگوی اخیرش با سینماژورنال با لازم الاجرا بودن قاعده عرضه بلیت نیم بها در ساعات پیش از افطار گفته بود: این قاعده می‌بایست در تمامی سینماها اجرا شود منهای سینماهایی که اکران ویژه مبارک رمضان ندارند یعنی طرح افطار تا سحر را اجرایی نمی‌کنند. مثلا سینما ایران از جمله سینماهایی است که طرح افطار تا سحر را اجرا نمی‌کند و در نتیجه مشمول این قاعده نمی‌شود.

فرجی در پاسخ به این پرسش که زیرپا گذاشتن عرضه بلیت نیم بها از سوی پردیسهایی مانند آزادی و کوروش که طرح افطار تا سحر را اجرا می‌کنند چه معنایی دارد به سینماژورنال گفت: این سینماها باید بلیت را در ساعات پیش از افطار نیم بها عرضه کنند و اگر این کار را نکنند تخلف آشکار است و این تخلفات به ارشاد گزارش خواهد شد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش ادامه داد: در  شورای صنفی نمایش شورایی وجود دارد به نام شورای تخلفات که با بررسی دقیق تمامی تخلفات را رصد کرده و آنها را به وزارت ارشاد ارجاع می‌دهد تا درباره سینماهای متخلف تصمیم گیری شود.

حالا باید منتظر ماند و دید واکنش شورای تخلفات مستقر در شورای صنفی نمایش درباره این تخلفات که البته با ادعای جدیدی هم همراه شده است چیست؟