۰۲۰۱۱۴۰۲

آیا “ایران برگر” به سرنوشت “عصبانی نیستم” دچار خواهد شد؟

در شرایطی که مدیر امور سینماهای جشنواره فجر از “ایران برگر” به عنوان یکی از محبوبترین فیلمهای مردمی روزهای ابتدایی جشنواره نام برده اما اثری از این فیلم در فهرست بهترین فیلمهای مردمی ارائه شده از سوی خانه سینما وجود ندارد! آیا شائبه های سیاسی چنین تناقضی را رقم زده؟!

سینماژورنال: در شرایطی که نتایج برآمده از شمارش آرای مردمی منسوب به خانه سینما از پیشرو بودن سه فیلم “رخ دیوانه”، “عصر یخبندان” و “کوچه بی نام” حکایت دارد از آن طرف محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره بیشترین استقبال مردمی را مربوط دانسته است به “عصر یخبندان”، “ایران برگر” و “رخ دیوانه”.

درباره “عصر یخبندان” و “رخ دیوانه” چون در هر دو آمار مشترکند حرفی نیست؛ بحث بر سر “کوچه بی نام” است که نامش به عنوان فیلم مردمی رای گیری خانه سینما آمده است اما در فهرست اعلام شده از سوی مدیر امور سینماها جایی ندارد.

محمدرضا فرجی برمبنای آماری که به او درباره افزایش تعداد سانسهای نمایش فیلمها و رسیدن به سانسهای فوق العاده میدهند بجای “کوچه بی نام” که تاکنون سانس فوق العاده ای نداشته از “ایران برگر” نام برده که گویا از همان روز ابتدایی جشنواره بواسطه وجه کمیکش به شدت مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و خیلی زود هم به سانس فوق العاده رسیده است ولی با این وجود در فهرست اعلام شده از سوی خانه سینما نام “ایران برگر” به چشم نمیخورد.

آیا اشارات سیاسی “ایران برگر” و تقابلات کارگردان با خانه سینما این وضعیت را موجب شده؟

اینکه این تناقض از کجا آب میخورد مشخص نیست اما برخی شنیده ها حکایت از آن دارند که اشارات سیاسی “ایران برگر” و تعابیری که از این اشارات شده اسباب ناراحتی برخی از بزرگان  یک طیف سیاسی حاکم را موجب شده و آنها نیز مراتب اعتراض خود را به نیروهای خویش در خانه سینما اعلام نموده اند.

این اعتراضات در کنار تقابل جوزانی با خانه سینما وعضویت وی در اتحادیه تهیه کنندگان که نهادی منفک از خانه سینماست باعث شده در فهرست آمار ارائه شده از این نهاد صنفی نامی از “ایران برگر” نباشد در صورتیکه داده های میدانی حکایت از اقبال فراوان مخاطبان به این فیلم و رقابت شانه به شانه اش با “رخ دیوانه” دارند.

حالا باید تا انتهای جشنواره منتظر ماند و دید چه میشود؟ آیا مانند سال قبل که “عصبانی نیستم” درمیشیان به دلیل سیاسی بازیها از فهرست آرای مردمی حذف شد “ایران برگر” نیز به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد؟

image_print
تاريخ انتشار: سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۸
لینک کوتاه: https://www.cinemajournal.ir/?p=433

بعدش؟

مطالب مرتبط

بی‌پرده با مخاطبین

ارسال نظر

*

code