۰۳۰۲۱۳۹۷
محمود رضوی

اعتراف یک تهیه کننده جوان به ضرردهی “سیانور” علیرغم حمایت شهرداری، تصویرشهر، سینماشهر، حوزه هنری، صداوسیما، شورای صنفی نمایش، حبیب ایل بیگی، محمدرضا فرجی و مجید مسچی از فیلم!

سینماروزان: محمود رضوی تهیه کننده جوان “معراجیها”، “دلبری” و “پادری” که این روزها “سیانور” را روی پرده دارد در [...]
سینما آزادی پردیس

برآمده از یک آمار رسمی: در سال ۹۳ فقط ۱۵درصد جمعیت کل کشور به سینما رفتند!

سینماژورنال: در حالی که همواره سینماگران ما از کمبود مخاطب در سینماها نالیده اند و از آن سو مدیران سینمایی نیز همواره از افزایش مخاطب [...]
image_print