۱۹۰۵۱۳۹۹

اقدام قابل تحسین حسین انتظامی⇐تعطیلی نشریات کاغذی بودجه‌خوار زیرمجموعه‌ها

حسین+انتظامی

سینماروزان: بالاخره بعد از چند دهه یکی از شریان‌های بر باد رفتن بیت‌المال، مسدود شد.

حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی با صدور دستور تعطیلی نشریات کاغذی منتشره در زیرمجموعه‌های سازمان، بالاخره توانست یک قدم هم که شده از تمام اسلاف خود پیشی بگیرد.

سالها بود که با وجود نضج یافتن فضای مجازی، زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی از فارابی گرفته تا مرکز گسترش و هنروتجربه و… همچنان اصرار داشتند به انتشار نشریات کاغذی و خرج بخشی از ردیف بودجه برای این نشریات.

نشریات منتشره در این زیرمجموعه‌ها هیچ‌گاه نتوانسته بودند از طریق تک‌فروشی یا جذب آگهی به سودآوری برسند آن هم در شرایطی که برخی از آنها سالهای سال بودجه بیت‌المال را خرج دفتر و دستک و استخدام دبیر و کارمند و نیرو کرده بودند.

حسین انتظامی یک بار برای همیشه جلوی انتشار نشریات کاغذی زیرمجموعه‌ها را گرفت تا از این به بعد انتشار نشریه کاغذی مجالی نشود برای اتلاف بودجه‌های بیت‌المال.

البته که تعطیلی انتشار نشریات کاغذی به‌معنای تعطیلی کار رسانه‌ای زیرمجموعه‌های سازمان نیست و دست‌اندرکاران مجلات ارگانی تعطیل‌شده، اگر واقعا توانایی جلب مخاطب را دارند می‌توانند در اقیانوس فضای مجازی، فعالیت کرده و خودی نشان دهند. فقط امیدواریم شیفت فعالیت مجلات ارگانی تعطیل‌شده به فضای مجازی، منجر نشود به شکل‌گیری ترفندهایی تازه برای تلفات بیت‌المال!

 

 

image_print
تاريخ انتشار: دوشنبه 6 جولای 2020 - 0:19