۰۳۰۷۱۴۰۲

توضیحات رضا عطاران درباره شایعه دریافت دستمزد ۵۰۰ میلیونی

سینماژورنال: ۱۰ میلیاردی شدن “من سالوادور نیستم” در مدت زمانی کمتر از دو ماه باعث بروز شایعاتی درباره افزایش رقم نجومی دستمزد این [...]
image_print