۰۲۰۸۱۴۰۰

حمایت ۲۰۰ میلیونی جشنواره مقاومت از آثار بخش مسابقه

سینماژورنال: دبیرخانه جشنواره فیلم مقاومت به دبیری محمد خزاعی برای آن که بتواند خودش را از میان انبوه جشنواره های ریز و  درستی که در کشور [...]
image_print