۰۴۰۷۱۴۰۲

چرا ايوبي عليرغم تسلط به زبان فرانسه، اين گاف را داد؟ تشبث به غلط مصطلح شده نخل طلاي فيلمنامه و بازيگري براي چيست؟!

سینماژورنال: فردای اختتامیه کن برخی از روزنامه های تخصصی سینمایی و برخی روزنامه های سیاسی در گافی آشکار جوایزی که شهاب حسینی و اصغر فرهادی [...]
image_print