۰۸۱۱۱۴۰۰

تحقق پیش بینی سینماروزان⇐اسعدیان وارد هیأت مدیره خانه سینما شد اما با آرایی شکننده؛ او بین هفت نفر، ششم شد!!!/معتمدآریا و مدیر تولید «چ» و «رستاخیز» هم وارد هیأت مدیره شدند+فهرست کامل اعضای هیأت مدیره و بازرسان

سینماروزان: همان طور که پیشتر در سینماروزان پیش بینی کردیم در انتخابات مجمع عمومی خانه سینما، تهیه کنندگان هیچ کاندیدایی نداشتند و البته [...]
image_print