۰۴۰۷۱۴۰۲

تناقض گویی آشکار کمدی سازی که به GEM پیوسته و ادعا دارد در این شبکه درباره نقش شهدا فیلم ساخته!!

سینماژورنال: ماجرای پیوستن برخی بازیگران و کارگردانان درجه دوم به جم همچنان ادامه دارد. به گزارش سینماژورنال یکی از کارگردانان ایرانی [...]
image_print