۰۳۱۱۱۴۰۰

رسانه نزدیک به مقامات شهری⇐به جز «فارسی وان» دو شبکه ماهواره ای دیگر هم تعطیل خواهند شد/این تعطیلی، اهرمی است برای دریافت بودجه بیشتر!

سینماروزان: بعد از اخبار متناقضی که درباره تعطیلی شبکه ماهواره ای «فارسی وان» شنیده می شد به تازگی سایت “فردا” منسوب به ارگانهای [...]
image_print