۲۶۰۷۱۴۰۰

بهمن فرمان‌آرا: دولت این قدرت را دارد که از تهیه‌کننده‌ “دلم میخواد” بپرسد این اعمال یعنی چه؟!

سینماژورنال: «من هم کور نیستم و مشکلات را می‌بینم.» بهمن فرمان آرا در ٧٤ سالگی ‌این را می‌گوید، چندروز بعد از بازگشت از سفری به آلمان [...]
image_print