۳۰۱۰۱۴۰۰

قطب‌الدین صادقی: بسیاری از آموزشگاه‌های بازیگری دکانند و صرفا برای کاسبی راه افتاده‌اند/جوانان به سراغ خرید نقش نروند

سینماروزان/غفور پورغفور: در همه این سال‌ها تب و تاب بازیگری در جامعه ما سیر صعودی گرفته واین شوق بیشتر ریشه دارد در توهمی به نام همراهی [...]
image_print