۲۶۱۰۱۴۰۰

انتقاد یک فیلمساز از محصولات کودک تلویزیون⇐اینکه هنوز میخواهند با تکیه بر “بکن و نکن” محصول تولید کنند جواب نمیدهد!/خودم در شورای کودک یکی از شبکه ها بودم و می دیدم چه طرحهای خوبی که به خاطر نبود اسپانسر رد میشد!!/نباید اجازه می دادند کار به اینجا برسد که اسپانسر تعیین کننده باشد و به همه چیز جهت دهد!

سینماروزان: کیفیت محصولات کودک تلویزیون در سالهای اخیر بارها با نگاه تحلیلی منتقدان روبرو شده است و کمتر دیده ایم که برای اصلاح مشی تولیدی [...]

به میمنت و مبارکی چشم کاخ جشنواره به حضور کودکان هم روشن شد+عکس

سینماروزان: به مانند هر سال امسال هم دقیقا از همان روز ابتدایی چشم کاخ جشنواره به حضور کودکانی روشن شد که مشخص نبود چگونه توانسته اند [...]
image_print