۰۳۱۱۱۴۰۰

تحلیل یک رسانه معتدل در چرایی عدم خروجی مناسب کمیته بازبینی فیلمهای مشکل‌دار⇐یا نامه وزیر جنبه نمایشی داشته یا همه منتظر انتخاب وزیر جدید ارشادند!

سینماروزان: هرچند بیشتر از یک ماه از شروع به کار کمیته بازبینی آثار مشکل دار میگذرد اما جز چند اظهارنظر از سوی رییس سازمان سینمایی هیچ [...]

بعد از اشارات رییس سازمان مبنی بر عدم قابلیت نمایش برخی آثار توقیفی ⇐حالا آب پاکی وزیر روی دست فیلمسازان توقیفی⇐قول رفع توقیف ندادیم!

سینماروزان: دو روز قبل بود که محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی با قدری تلویح از این گفت که برخی فیلمهای توقیفی قابلیت پروانه نمایش [...]

در حالی که تنها اتفاق مشهود پس از شروع به کار کمیته بازبینی، اعلام مشارکت فارابی در فیلم توقیفی «رستاخیز» بوده⇐وزیر ارشاد همچنان از رفع بلاتکلیفی فیلمهای مشکل‌دار می‌گوید

سینماروزان: کمیته بازبینی فیلمهای مشکل دار اعم از توقیفی های با پروانه نمایش یا بدون پروانه نمایش در حدود یک ماهی که از شروع به کارش گذشته [...]

محمدمهدی حیدریان در تازه‌ترین گفتگو خود هم درباره افراد حاضر در کمیته بازبینی فیلمهای توقیفی سخن گفت و هم درباره روند بازنگری در برگزاری جشنواره‌های دوگانه فجر

سینماروزان: راه اندازی کمیته ای به نام بازبینی که وظیفه اش بررسی وضعیت فیلمهای توقیفی است و البته برخی شنیده ها پیرامون رفع توقیف چندین [...]
image_print