۲۸۰۷۱۴۰۰

کمدی پاک حوزه هنری مشخص شد؛ فیلمی محصول تهیه کننده “سالوادور…”

سینماژورنال: در حالی که ظرف روزهای گذشته مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری از برنامه های این نهاد برای تولید و پخش کمدی های پاک [...]
image_print