۱۲۰۴۱۴۰۱

حمله ابوالحسن داووی به روسای خانه سینما⇐نمی‌شود که شعارهای مارکسیستی و توده‌ای دهید ولی در عمل فقط به نفع روسا و محافل کار کنید!!/اجبار به کارگری کردن صنوف سینما موجب شده ارشاد هرجا که دلش بخواهد متولی سینما باشد و هرجا دلش نخواهد بگوید به سراغ وزارت کار بروید!!/با قوانین و تعاریف کهنه و کلیشه‌ای کارگری نمی‌توان اهداف هنر-صنعت سینما را پیش برد!/قانونی شدن سینما باید در قوه مقننه اتفاق بیفتد و نه از طریق کارگری کردن و توسل به قوانین هشتاد سال قبل!!

سینماروزان: اصرار حلقه بالادستی خانه سینما برای کارگری کردن صنوف بدون آن که این کارگری کردن حداقل باعث شود سینماگران بتوانند از تسهیلات [...]
علی+ربیعی+منوچهر+شاهسواری+حیدریان+رضاداد

با وجود اجبار به کارگری کردن بیش از ۲۰ صنف سینما در دولت اعتدال⇐هیچ‌کدام از روسای سینما، روز کارگر را تبریک نگفت!

سینماروزان: با وجود آن که در دولت اعتدال بیش از ۲۰ صنف سینما به‌اجبار و علیرغم مخالفت‌ها به‌عنوان صنف کارگری ثبت شدند ولی در یازدهم [...]
image_print