۰۸۱۱۱۴۰۰

طراح صحنه «دوئل» و «کشتی آنجلیکا» کارگاههای تحلیل طراحی صحنه راه انداخت

سینماروزان: اولین دوره سلسله کارگاههای نقد و تحلیل طراحی صحنه با حضور امير اثباتي طراح صحنه آثاری نظیر “دوئل” و “کشتی آنجلیکا” [...]
image_print