۰۱۰۷۱۴۰۲

واکنش موسس آپارات به اتهام «ترویج اباحه گری»!

سینماروزان: این خاصیت رسانه هایی کاربرمحور مانند «آپارات» است که فضایی برای عموم مخاطبان فراهم کرده که بتوانند تولیدات خود را در معرض [...]

فهرست تازه‌ترین پروانه‌ ساختهای صادرشده حکایت دارد از⇐جذب شکست‌خوردگان سینما توسط حوزه و اوج!!/ورود مدیرعامل خانه هنرمندان به فاز تهیه‌کنندگی در سینما

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت با تولید چهار پروژه سینمایی موافقت کرد؛ در میان این پروژه ها بیش از همه نام پروژه های «بیتا…» و [...]
image_print