۰۱۱۱۱۴۰۰

حل مشکل اکران “یتیم خانه ایران”/ثبت قرارداد “آشوب”، “پری دریایی” و “چهار اصفهانی در بغداد”

سینماروزان: در جلسه سه شنبه چهارم آبان ماه شورای صنفی نمایش مقرر شد که با توجه به رفع مشکل دفاتر پخش از چهارشنبه (۵ آبان) فیلم های سینمایی  [...]
image_print