۲۸۱۰۱۴۰۰

تیتر امروز «کیهان»⇐پورنوساز معروف؛ تحلیل‌گر برنامه «هفت»!!!

سینماروزان: «پورنو ساز معروف؛ تحلیل‌گر برنامه هفت!» این تیتر یکی از گزارشهای فرهنگی است که ۱۵ اسفندماه در روزنامه «کیهان» منتشر شده [...]
image_print