۱۲۰۷۱۴۰۲

عرضه دی.وی.دی مجاز یک فیلم با حضور بازیگر GEM همزمان با اکران+عکس

سینماژورنال: قاچاق برخی فیلمهای ایرانی مانند “اژدها وارد میشود” و “کوچه بی نام” زودتر از عرضه رسمی آنها در شبکه خانگی موجب [...]

بازیگر سیگارفروش بعد از مدتها بر پرده سینما⇔در همکاری مشترک با بازیگر GEM و بازیگر دستفروش+عکس

سینماژورنال: اسدا.. یکتا بازیگری که در سالهای اخیر برای گذران زندگی مشاغلی همچون سیگارفروشی را تجربه کرده است بعد از سالها تصویرش بر سر [...]
image_print