۱۲۰۷۱۴۰۲
ایستاده در غبار محمدحسین مهدویان

کارگردان “ایستاده در غبار” به سراغ طرحی رفت که تاکنون سه کارگردان عوض کرده و به تولید نرسیده!

سینماژورنال: محمدحسین مهدویان کارگردان جوانی که با اولین ساخته اش “ایستاده در غبار” تواناییهای بالایش در سینمای جنگ را نشان داده، [...]
image_print