۰۸۱۱۱۴۰۰

تکذیب مالکیت صداوسیما بر پرنده هوایی منهدم شده

سینماروزان: در حالی که خبر انهدام یک دستگاه پرنده مربوط به یک گروه مستندسازی توسط پدافند هوایی با خبری درباره متعلق بودن این دستگاه پرنده [...]

انهدام پرنده هوایی یک گروه مستندساز توسط پدافند هوایی

سینماروزان: پرنده هوایی که در اطراف خیابان کارگر در حال پرواز و فیلمبرداری هوایی از مناطق ممنوعه تهران بود توسط پدافند هوایی مورد هدف [...]
image_print