۰۴۰۷۱۴۰۲

انتقاد صریح تهیه‌کننده “شهرزاد” از یک بازیگر نقش فرعی که پایان‌ سریال را لو داد

سینماژورنال: دو هفته قبل یکی از بازیگران نقش فرعی سریال “شهرزاد” در گفتگویی پایان بندی سریال را لو داد و همین باعث انتقادات بسیاری [...]
image_print