۰۱۰۷۱۴۰۲

روایت علیرضا رییسیان از ریاکاران سینمای ایران⇐آنها که هم برای سجادپور دسته گل فرستادند و هم مجیز مدیران حال را می‌گویند/آنها که در دوره توقیف فیلمها توسط حوزه هنری با این نهاد همکاری کردند و آنها که در اختتامیه جشنواره ۸۸ روی سن رفتند و با لبخند جایزه گرفتند…

سینماژورنال: علیرضا رییسیان کارگردانی که سال قبل درام اجتماعی پرفروش “دوران عاشقی” را روی پرده داشت از جمله سینماگران ایرانی است [...]
image_print