۰۸۱۱۱۴۰۰

تحقق پیش‌بینی سینماروزان⇐سایت گمنام بلیت‌فروشی جشنواره، کاملا به محاق رفت⇒این بود همان سایتی که می‌خواستند با آن انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کنند؟

سینماروزان: هفته گذشته که درباره خطرات واگذاری بلیت فروشی جشنواره به یک سامانه گمنام و فاقد هر گونه رزومه در این باره نوشتیم(اینجا را [...]
image_print