۰۷۱۱۱۴۰۰

در بیچارگی بدنه و چندشغلگی روسای صنف، «اسنپ» است که به استخدام سینماگران می‌پردازد+عکس

سینماروزان: از رخوت گریبانگیر صنف سینمای ایران آن قدر گفته شده که حرف زدن مجدد از تبدیل شدن صنف به مجالی برای سوددهی به حلقه بالادستی [...]
image_print