۲۸۱۰۱۴۰۰

«هنر سیاه سفید» ویژه نامه مستند باستانشناسی منتشر کرد+عکس

سینماروزان: مجله «هنر سیاه سفید» به سردبیری امیر فرض اللهی در شماره سوم خود ویژه نامه ای درخصوص مستند باستانشناسی در حوزه زمانی قبل از [...]
image_print