۱۲۰۷۱۴۰۲

صدور پروانه نمایش برای فیلمی به کارگردان پگاه آهنگرانی

سینماژورنال: پروانه نمایش عرضه فیلم “ارباب جمشید” به کارگردانی پگاه آهنگرانی در شبکه خانگی صادر شد. به گزارش سینماژورنال “ارباب [...]
image_print