تبلیغات
image_print

برچسب: هنراول

آیا”عطسه” مهران مدیری همان قسمتهای باقیمانده “شوخی کردم” است؟ یکی از بازیگران: نه، چنین نیست!/ “عطسه” نه با “شوخی کردم” مرتبط است و نه با “در حاشیه”/تولید کار در زمان توقیف موقت “در حاشیه” انجام شد+ماجرای کنایه “عطسه” به پزشکانی که نادیده به “در حاشیه” تاختند

ویژه ها

آخرین مطالب

تبلیغات

ویژه ها