۰۲۰۸۱۴۰۰

برای کمک به زندانیان⇐ عطاران و همکاران “سالوادور…” جمعه به ایوان شمس می‌روند

سینماژورنال: عوامل «من سالوادور نیستم» در آستانه سال جدید برای زندانیان دیه مراسم گلریزان برگزار می کنند. به گزارش سینماژورنال حبیب [...]
image_print