۱۲۰۷۱۴۰۲

نقشه‌های غیرسینمایی پانته‌آ بهرام

سینماژورنال: پانته‌آ بهرام بازیگر زن توانمند ایرانی که در نوروز درام اجتماعی پرفروش “کوچه بی نام” را روی پرده داشت به تازگی درگیر [...]
image_print