۲۶۰۷۱۴۰۰

چرا وام دولت دهم به هدیه تهرانی با انتقاد مواجه شد اما اعطای نشان درجه یک دولت یازدهم به وی با تحسین؟

سینماژورنال: میانه های سال ۱۳۸۹ بود که هدیه تهرانی بخاطر حمایتی که از سوی دولت دهم برای برپایی نمایشگاه عکسهایش موسوم به “آبانگان” [...]
image_print