۰۲۰۸۱۴۰۰

“نقد و گفت‌وگوهاي‌ سينمايي‌” چاپ‌ شد

سینماژورنال: ‌كتاب‌ “نقد و گفت‌وگو با فيلمسازان‌ سينماي‌ ايران” به‌ كوشش‌ مونا كريمي‌ در انتشارات‌ فرهنگ‌ و سينما به‌ چاپ‌ [...]
image_print